Kurumsal Firma Yazılımı V14

200 İndirim
2599.00 2799.00
74 Adet Stokta / Adet Satıldı

✔ Responsive Tasarım
✔ Seo Uyumlu
✔ Mobil Uyumlu Admin Panel
✔ Haberler Sayfası
✔ Referans Sayfası
✔ Sınırsız Renk Seçeneği
✔ Android Uygulama (opsiyonel)
✔ Ücretsiz Domain + Hosting
✔ Yandex.Mail Entegrasyon
✔ Sınırsız e-Mail Hesabı

Ürün Adı: Kurumsal Firma Yazılımı V14
Ürün Kodu: BK014LM
Yazılım: Bikasoft
Ürün Durumu: Aktif
Yönetim Paneli: Var (Admin V2)
Hosting: Var
Ücretsiz Alan Adı: Var
Özelleştirilebilir Renkler: Sınırsız
Eklenme Tarihi: 2017-02-20
Satış Fiyatı: 2799.00
İndirimli Fiyatı: 2599.00
Kazancınız: 200.00
Kurulum Süresi: Aynı Gün
XML'de Mevcut mu?: Aktif
N11'de Satılabilir mi?: Aktif
EK-1
PAKET ÖZELLİKLERİ
KONU: Bu belgede yazılımda var olan; yazılım modeli ve tekniklerini, modülleri ve yazılım alt yapısı hakkında bilgiler mevcuttur.
MODÜLLER ve PAKET ÖZELLİKLERİ:
Genel Özellikler
 • Türk Ticaret Kanunu ile tam uyumlu
 • Kurumsal Sayfalar Modülü (Hakkımızda vb.)
 • Hizmetlerimiz Sayfalar Modülü (Neler Yapıyoruz? vb.)
 • Slider Modülü
 • Projeler (Tamamlanan - Devam Eden) Modülü
 • Referanslar Modülü
 • Galeri Modülü
 • Ürün Ekleme Sistemi / eTicaret (Satın Alınmışsa)
 • XML Export Modülü / eTicaret (Satın Alınmışsa)
 • CRM / Müşteri İlişkileri Modülü (Satın Alınmışsa)
 • Yönetim Kontrol Paneli
 • Ödeme Sistemleri (Satın Alınmışsa)
 • PHP / MySQL Alt Yapısı
 • İletişim Formu Modülü
 • Google Maps Modülü
 • Google Rehber Ekleme (Satın Alınmışsa)
 • Google, Facebook, Yandex Reklam (Satın Alınmışsa)
 • SEO Modülü (Satın Alınmışsa)
 • Newsletter (e-Bülten Aboneliği Modülü) *İsteğe Bağlı
 • Sosyal Medya Butonları
 • Alan Adı ve Barındırma Hizmeti***
 • Site Haritası / Yazılımın Footer (Alt) bölümünde tasarıma uygun olarak sıralanacaktır.
***Paketler BİKASOFT (Level Medya) sunucularında barındırılacaktır. Müşteri Paketleri kendi sunucusunda barındırma talebinde bulunamaz.
***Bu sayfada yer alan özellikler Yazılımın temelini oluşturmaktadır. Sözleşme içeriği ve EK-1 müşteri tarafından dikkatlice okunularak teyit edilmelidir. Sözleşme ve Maddeler dışında istenilen özellikler ve modüller ek ücrete tabi olup, MÜŞTERİ bu maddeyi okuyup anladığını beyan eder.

WEB TASARIM SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR
İş bu sözleşme ………… tarihinde ticari merkezi ………………………… adresinde mukim Bikasoft Bilişim Teknolojileri (BİKASOFT olarak anılacaktır) ile ………………………………………………………………………………………………………………. adresinde mukim ………………………………………………………………………………………………………. (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının BİKASOFT tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.
MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri hosting hizmetini ve domain tescilini BİKASOFT’den talep ederse EK-2’de geçerli olan 2015-2016 ücret tablosu geçerli olacak ve web tasarım hizmet bedeline ilave edilecektir.
3.2. Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede BİKASOFT’e iletmelidir. Müşterinin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı BİKASOFT sorumlu tutulamaz.
3.3. MÜŞTERİ, BİKASOFT tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının BİKASOFT’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, BİKASOFT’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.5. MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında BİKASOFT mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı BİKASOFT’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
MADDE 4: BİKASOFT’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarım) hazırlamakla yükümlüdür.
4.2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.3. Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra BİKASOFT’in belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.4. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Hem BİKASOFT hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü sahışlarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.
5.1 BİKASOFT, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.
5.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan BİKASOFT mesul değildir.
MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.
MADDE 7: TEBLİGATLAR
İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
MADDE 8: GARANTİ
Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.
BİKASOFT tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
MADDE 9: ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME
Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller hariç …… TL + KDV olarak belirlenmiştir.
Müşteri bu ücretin %50’sini peşin, %50’sini iş bitiminde (siteden yapılan ödemeler hariç) fatura karşılığı ödeyecektir. İş bitiminde site hazır halde yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edilip, gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç 3 İŞ gününde ödeme yapılmalıdır. Gecikme halinde aylık olarak %10 faiz uygulanacaktır.
MADDE 10: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ
Web sitesinin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise BİKASOFT aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.
10.1 Müşteri için yapılmış olan tüm tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, kurumsal evraklar, logo, kartvizit ve diğer matbuu evraklar, mockup sunumlar dahil) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda BİKASOFT işin %100’ünü tamamlamamış / teslim etmemiş olsa dahi peşin olarak aldığı sözleşme tutarında belirtilen %50’lik ön ödeme kısmını müşteri talep etmeyecektir.
MADDE 11: PROJE AMACI & MOCKUP GÖRSELLEŞTİRMELER
Günümüz teknolojisine uygun, gerek görsel gerekse de teknolojik olarak kurumu en iyi şekilde temsil edecek projeyi oluşturmak.
BİKASOFT, Müşteri web sitesi için sunacağı/sunduğu dijital sunumlarda kullandığı tüm mockup (kartvizit, matbuu evrak tasarımları, kataloglar, antetli zarflar v.b görselleştirmeler) tasarım ürünlerini baskı olarak üretip, herhangi bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak teslim edeceğini taahhüt etmez. Tüm mockup ürünler dijital sunumu görselleştirmek ve ürün algısını güçlendirmek için kullanılır. Müşteri talebi doğrultusunda bu dijital mockup görselleri ücreti karşılığında vektörel olarak Müşteri’ye teslim edilir. Müşteri bu dijital mockup ürünlerin baskı versiyonları için BİKASOFT’tan fiyat teklifinde bulunabilir.
MADDE 12: PROJE SİTE HARİTASI
Tüm içerik, ek hizmetlere ait proje ayrıntıları ve/veya detayları EK-1’de belirtilmiştir.
MADDE 13: TEKNİK ŞARTNAME
Firma kurumsal kimliğe uygun tasarım oluşturulacaktır.
Mobil Uyumlu Responsive HTML5 Alt Yapısı,
PHP Yazılım Dili,
Yönetim Paneli,
Tüm tarayıcılarda uyumluluk (IE8 üzeri ve tüm güncel tarayıcılar, IPAD uyumluluğu),
Ve EK-1’de Belirlenen Modüller.
MADDE 14: PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ
BİKASOFT müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin sitenin yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır.
Projenin yapım süreci ana sayfa onaylanmasının ardından 30 iş günüdür.
MADDE 15: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 15 (onbeş) maddeden ve 2 (iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme …………. tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.
MÜŞTERİ – Bikasoft Bilişim Teknolojileri
KAŞE İMZA – KAŞE İMZA

Son Eklenen Ürünler